Civilförsvarsförbundet

  • Facebook
    Aktuella händelser hittar du lättast på Facebook.
kampanjdag

Kampanjdag 14 maj Göteborgsregionen

Den 14 maj gjorde ett flertal föreningar i Göteborgsregionen gemensam sak och kampanjade på offentliga platser i kommunerna Öckerö, Lilla ...
Read More
2032

Framtidsscenarier för år 2032 från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: Terrordåd

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram fem olika scenarion för hur vårt samhälle utvecklas fram till år ...
Read More
verksamhetshjulcff

Under helgen var det planeringskonferens i Rydal för aktiva funktionärer i Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen i Göteborg

Civilförsvarsförbundet Göteborg utbildar och samordnar den Frivilliga Resursgruppen, men i den årliga verksamheten har styrelsen (Civilförsvarsförbundet) och ledningsgruppen (Frivilliga Resursgruppen) ...
Read More
eldovattenomugglogotyp

Vad tycker du att vi skall göra 2016?

Vilka aktiviteter eller kurser tycker du att Civilförsvarsförbundet Göteborg skall anordna under 2016? Snart är det årsmöte i föreningen och ...
Read More

Comments are closed