Aktiviteter

Vi har också många andra aktiviteter som inte är kurser. Medlemsmöten, kampanjer och samarbeten med andra organisationer. Vill du medverka eller har frågor om aktiviteten skicka ett e-postmeddelande till kontakt@gbgcivil.se

Årsmöte i Göteborgs Civilförsvarsförening

jaktslottet

Årsmöte för medlemmar i Göteborgs Civilförsvarsförening äger rum i Drottning Kristinas Jaktslott 5 februari klockan 18.00. Kallelse kommer även skickas separat via brev till alla medlemmar. Senast anmälan 31 januari till kontakt@gbgcivil.se för de som önskar smörgåstårta efter årsmötet.

§5 i stadgarna: Motion till stämman ska vara skriftlig och inkommen till styrelsen senast sex veckor före stämman (det vill säga innan årsskiftet, Postbox 11079, 404 22 Göteborg). Varje medlem har rätt att lämna motion.

Comments are closed