Engagemang

Vi tycker det är viktigt med engagemang i samhället. Faktum är att vi tycker det är så viktigt att vi hoppas att du som läser detta är aktiv medlem i någon frivilligorganisation även om det inte är oss. Om du inte upplevt den sköna känslan man får av att osjälviskt bidra med sin tid för att göra vårt samhälle en lite bättre plats att leva i tycker vi du skall prova. Det behöver inte ens vara en stor insats för ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Gå ut och nattvandra en kväll, ställ upp och kör ungdomsfotbollslaget till tävling eller hjälp till några timmar i din lokala second hand-butik.

Den finns en mängd organisationer där ute och ditt bidrag är alltid välkommet. Om du är speciellt intresserad av Sveriges trygghet och säkerhet så finns de frivilliga försvarsorganisationerna. Här kan man engagera sig både inom militärt och civilt försvar. Civilförsvarsförbundet värnar om den enskilda medborgaren utifrån de risker och sårbarheter som arbetats fram ur ett nationellt perspektiv. Vi vet ganska väl hur den så kallade mortaliteten ser ut i Sverige och vad vi kan göra för att motverka detta. Att alla skall utbildas inom Hjärt- och lungräddning exempelvis, så att fler av de 10 000 personer om året som drabbas av hjärtstopp kan räddas. Och att alla skall vara medvetna om riskerna med fallolyckor som faktiskt resulterar i dödsfall med cirka 1600 fall om året. Vi kan tillsammans minska död och lidande. Genom att bli medlem hos oss hjälper du till i det arbete.

Just nu söker vi:

 

Medlemmar till den Frivilliga resursgruppen. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till den Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Göteborgsregionen. Bor du i Göteborg, Stenungsund, Tjörn, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, eller Härryda kan du gå vår utbildning och sedan engagera dig i din lokala FRG. Här finns plats för unga och gamla då det finns en bredd av arbetsuppgifter inom gruppen. 2017 års utbildningar är just nu inte fastställda i tid.

Läs mer om Medlemskap

Läs mer om Frivilliga Resursgruppen

Comments are closed