Förberedelser

Civilt försvar handlar enligt Regeringskansliet om ”en god förmåga att kunna motstå och hantera påfrestningar av olika slag i hela hotskalan från allvarliga olyckor och kriser till höjd beredskap och krig”. Det handlar dels om kunskap men också att man gjort rätt förberedelser i form av utrustning. Civilförsvarsförbundet Göteborg gör varje år en analys av Länsstyrelsens Risk- och Sårbarhetsanalys för att lyfta fram aktuella frågor om krisberedskap på våra kurser och seminarier.

Det som vi framhåller som en röd tråd genom olika scenarior är vikten av att ha en utökad uthållighet i det egna hemmet i minst 72 timmar. Vid större samhällsstörningar kan det bli så att tillgången till el, värme, vatten och livsmedel är begränsad under krisens inledningsfas. Denna kommer enligt myndigheterna hålla på upp till tre dygn där de fokuserar på funktioner som behövs för att upprätthålla prioriterade funktioner som sjukvård, räddningstjänst och viss infrastruktur.

Vi har kurser inom krisberedskap där vi lyfter fram bra exempel på utrustning för det egna hushållet. Vi samarbetar också i flera nätverk där dessa frågor diskuteras. Se vår kalender på första sidan samt Facebook för intressanta kurser och utbildningsmateriel inom området förberedelser. Vi anser att personliga förberedelser är ett viktigt steg mellan kunskap och eget engagemang.

Comments are closed