Frivilliga resursgruppen

Bilder på FRG

Frivilliga resursgruppen (FRG) är en resurs för Göteborgs Stad med frivilliga och engagerade medborgare som vill hjälpa till i händelse av kris. Det kan handla om extremt väder eller större olyckor som kräver mycket resurser.

Ibland inträffar det saker i vårt samhälle där de ordinarie resurserna inte helt räcker till. Under den stora snöstormen 1995 kom det frivilliga till stadshuset som ville hjälpa till med olika saker som värmestugor, röja vägar och säkerställa att exempelvis äldrevård och förskola kunde fortsätta sin verksamhet på bästa sätt. På den tiden fanns det dock inget sätt för kommunen att hantera extra frivilliga på ett säkert och effektivt sätt.

Krisberedskapsmyndigheten lanserade 2004 konceptet Frivilliga Resursgruppen som ett sätt för kommunen att stärka sin krisberedskap i händelse av kris. FRG utbildas av Civilförsvarsförbundet och cirka hälften av landets kommuner har valt att skapa en egen FRG däribland Göteborgs Stad.

Den Frivilliga Resursgruppen består av personer från olika frivilligorganisationer. I Göteborg kommer de flesta från Bilkåren, Svenska Lottakåren eller Civilförsvarförbundet men även civilpliktsutbildade samt andra intresserade som vill göra en insats för stadens krisberedskap. Det är en bred samling från alla åldrar och bakgrunder med en imponerande blandning av kompetenser.

Kommunen välkomnar alla medborgare som vill skaffa sig kunskapen att kunna hjälpa till. Man arbetar primärt i sin stadsdel och personer med flera språk och lokalkännedom är extra värdefulla. Efter utbildningen erhålls ett diplom och möjlighet att skriva avtal. Det kommer också erbjudas ytterligare utbildningar inom ledarskap och kriskommunikation.

FRG-utbildning

Utbildningen innefattar bland annat information om FRG och Göteborgs Stads krisberedskap, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, kriskommunikation, brandkunskap och hur man organiserar frivilliga.

 

Aktuell information hittar du på http://frg.gbgcivil.se

Comments are closed