HLR

Visste du att det är lag på att kunna HLR?

Arbetsmiljölagen föreskriver att tillräckligt många personer på arbetsplatsen skall kunna utföra hjärt- och lungräddning. Civilförsvarsförbundet tycker att alla borde kunna rädda någon annans liv genom HLR.

Genom att beställa en kurs hos Civilförsvarsförbundet stödjer du vårt arbete med att ge livräddande kunskap till personer även utanför arbetstid; ungdomar, seniorer och de som saknar arbetsplats.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07
”Första hjälpen och krisstöd” beskriver de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner.

Alla borde kunna HLR är ett nytt initiativ från oss där du kan beställa livräddande kurser till ditt företag eller förening.
Mer information hittar du på www.allabordekunnahlr.nu.

Comments are closed