Kurser

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt. De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt självskyddskoncept. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen, både i hemmet och samhället i stort.

Utbildningsplatser kan ibland ändras. Om det inte står någon specifik anmälningsadress eller plats anmäl dig alltid till kontakt@gbgcivil.se så svarar vi med mer detaljer innan kursen.

Augusti startar för de flesta av våra aktiva funktionärer med flera olika insatsövningar. Detta är främst för våra medlemmar som är utbildande inom den Frivilliga Resursgruppen, men samtliga våra instruktörer deltager. September är övningen Aurora17 som kommer engagera stora delar av totalförsvaret. Många av våra samarbetspartners på kommun och länsstyrelsen och flera av våra egna medlemmar kommer att vara delaktiga. Vi tror även att det kommer vara stor uppmärksamhet kring detta båda i media och staden i allmänhet. Vi kraftsamlar vår medlemsverksamhet i oktober och november.

Medlemsutbildning 11 mars, heldag
Introduktion till Civilförsvarsförbundet med alla kurser inom Din Trygghet, vårt uppdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. 72 timmar hemberedskap med praktiska inslag, personsäkerhet med både första hjälpen och brandkunskap och Hjärt-Lungräddning med AED samt Säkrare barn till seniorer (Vår Trygghet). Öka din säkerhet både till vardags och i kris!
Anmälan och frågor till kontakt@gbgcivil.se

Friluftssäkerhet & Överlevnad 21–22 april, heldag
Traditionsenligt träffas vi en helg och prövar våra förmågor utanför hemmets trygga vrå. Vi testar och jämför utrustning men kommer också att få grundlektioner i vattenrening, tända eld med eldstål och annan grundläggande överlevnad. Vi sover utomhus och förflyttar oss med ryggsäck. Det finns utrustning att låna!
Anmälan och frågor även om bushcraft till niklas@gbgcivil.se

 

Läs mer om fler av våra olika kurser på huvudförbundets hemsida.

Comments are closed