Kurser

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt. De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt självskyddskoncept. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen, både i hemmet och samhället i stort.

Utbildningsplatser kan ibland ändras. Om det inte står någon specifik anmälningsadress eller plats anmäl dig alltid till kontakt@gbgcivil.se så svarar vi med mer detaljer innan kursen.

Augusti startar för de flesta av våra aktiva funktionärer med flera olika insatsövningar. Detta är främst för våra medlemmar som är utbildande inom den Frivilliga Resursgruppen, men samtliga våra instruktörer deltager. September är övningen Aurora17 som kommer engagera stora delar av totalförsvaret. Många av våra samarbetspartners på kommun och länsstyrelsen och flera av våra egna medlemmar kommer att vara delaktiga. Vi tror även att det kommer vara stor uppmärksamhet kring detta båda i media och staden i allmänhet. Vi kraftsamlar vår medlemsverksamhet i oktober och november.

Oktober

4/10, Källkritikseminarium. Inställt då förbundet anordnar ett liknande seminarium i Göteborg i oktober.
Fake news och olika påverkanskampanjer har blivit en verklighet i vårt samhälle idag. Tillsammans med ett antal personer som tittat djupare på fenomenet samlas vi en kväll för att få en grundläggande orientering och diskussion kring vilka åtgärder och beteenden vi som privatpersoner bör göra.

7–8/10, MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa.
Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk ohälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. (Notera att denna kurs är två heldagar). Anmälan till anette.c@civilvastra.se senast den 17 september.

10/10, Introduktion till Civilförsvarsförbundet.
För nya medlemmar och andra intresserade ger vi en introduktion till Civilförsvarsförbundet och vår verksamhet. Vi kommer gå igenom svensk mortalitetsstatistik och titta på vilka risker som faktiskt är reella i samhället idag. Introduktionen är på vårt kansli Postgatan 8A på Kronhusbodarna och det kommer finnas ett bokbord både med eget materiel och från MSB. Anmäl gärna deltagande och eventuell allergi för rätt mängd fika till kontakt@gbgcivil.se senast den 8 oktober.

18/10, HLR med hjärtstartare.
Kurs i Hjärt- och Lungräddning med Hjärtstartare enligt gällande riktlinjer från HLR-rådet. 1 övningsdocka per deltagare, kursintyg. Vi bjuder på kaffe och smörgås. För medlemmar i Civilförsvarsförbundet eller den Frivilliga Resursgruppen. Anmäl deltagande och eventuell allergi till utbildning@gbgcivil.se senast den 10 oktober.

26/10, Första Hjälpen.
Grundläggande första hjälpen med flödesschema, åtgärder vid både allvarligare och lättare blödning, brand och andra olycksfall. Anmäl deltagande och eventuell allergi till utbildning@gbgcivil.se senast den 19 oktober.

November

6/11, Höstföreläsningen
Civilförsvarsförbundets årliga höstföreläsning i Göteborg. I år med författaren och före detta diplomaten Ingmar Karlsson. Han har skrivit flera böcker om situationen i mellanöstern och ger sitt perspektiv på utvecklingen i området.

11/11, Sjukvård vid större olyckor. Distrikts-samverkan! Kursen kommer ske i Mark och vi åker med gemensamma bilar dit. http://www.civil.se/vastragotaland/mark/utbildning/ Anmäl er gärna både till mark och kontakt@gbgcivil.se om ni vill åka med i bilen.

29/11, Hemberedskap 72 timmar.

Läs mer om fler av våra olika kurser på huvudförbundets hemsida.

Comments are closed