Lättläst

Civilförsvarsförbundet utbildar personer i säkerhet. Hur du skall undvika att bli allvarligt skadad. Hur du upptäcker och släcker en brand i din bostad. Vad du gör när strömmen går i staden.

Våra kurser är kostnadsfria för föreningar eller andra grupper av personer utanför arbetstid. Vår instruktör kommer till er och föreläser. Ni står för lokal och fika.

Kontakta oss för mer information.

Comments are closed