Medlemsbrev utskickat med kursplan för våren

julbrev17

Två gånger om året skickar vi ut ett medlemsbrev analogt hem till alla medlemmars brevlådor. Det brukar innehålla en kursplanering för den närmaste tiden framåt men i december även kallelsen till årsmötet. Nedan hittar du också medlemsbrevet i digital form så även du som inte är medlem kan ta del av informationen. Medlemsbrevet december 2017

Civilförsvarsförbundets årliga Höstföreläsning presenterar Ingmar Karlsson

Roten till det onda

Civilförsvarsförbundets årliga Höstföreläsning presenterar Ingmar Karlsson. Han arbetar på Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Han har varit ambassadör och bland annat tjänstgjort i Damaskus samt varit generalkonsul i Istanbul. Han har skrivit flera böcker om Mellanöstern och är hedersdoktor i teologi vid Lunds universitet.

Föreläsningen är måndagen den 6 november. Kaffe finns från 17.30. Föreläsningen börjar 18.00 och håller på cirka en timme.

Anmäl dig till forelasning@gbgcivil.se senast den 1 november. Platsen kommer vara centrala Göteborg och meddelas i bekräftelsen vid anmälan.

Inbjudan föreläsning om informations- och cybersäkerhet

cyberhot

Välkommen till en högaktuell föreläsning om informations- och cybersäkerhet. Viktigare än någonsin är säkerheten kring våra datasystem både inom myndigheter och inom näringslivet. Vi vet att cyberkrigföring är en del av den så kallade Hybridkrigföringen som vi sett exempel av både i Sverige och i vårt närområde. Kom och lyssna till Carolina Angelis, tidigare underrättelseofficer och med mycket lång yrkeserfarenhet …

Läs mer

Nya lagar som börjar gälla 1 juli med relevans för krisberedskap

SverigesRikesLag

Från och med den 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka ut lokaliseringsbaserade varnings-sms vid ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Tjänsten att skicka varnings-sms har funnits tidigare men då endast till adressregistrerade mobiltelefoner samt fasta telefoner. Nu kommer även personer som befinner sig i det aktuella området att kunna varnas genom positionering av mobiltelefoner. Detta kommer öka effektiviteten hos …

Läs mer

Planeringen inför ett stärkt totalförsvar har tagit ytterligare ett steg.

MSBrapport10juni

Den 10 juni presenterade MSB och Försvarsmakten ytterligare en rapport i arbetet med stärkt totalförsvar. Uppdraget som regeringen gav inför 2016 resulterade förra året i en gemensam grundsyn. Nu har arbetet utvecklats med att Försvarsmaktens behov av stöd har redovisats och möjligt stöd har bedömts från civilsamhället. Bevakningsansvariga myndigheter har börjat öva rutiner, planeringen tillsammans med privata företag påbörjats och …

Läs mer

Någon gång händer det. Frågan är bara när.

uppochner

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Är du beredd? Visste du att en vuxens dagsbehov av vatten är cirka 2-3 liter? Har du funderat på vilken mat som är energirik och kan förvaras i rumstemperatur under lång tid? Klarar du dig vid en kris? Om en kris inträffar är det viktigt att ha tänkt på vissa saker i förväg. Sex av tio privatpersoner anser att de själva har ett stort ansvar för att klara sig själva vid en samhällsstörning.

Skaffa dig en krislåda. Fundera själv, eller tillsammans med familjen, på hur grundbehoven går att lösa under en samhällsstörning. Det finns också andra saker att tänka på för att tillvaron skall bli bekväm. Exempelvis belysning, hygien, toalett, ett husapotek och enklare underhållning. Köp in saker du inte redan har hemma för att lösa de olika utmaningar som uppstår vid samhällsstörningen. Det som inte redan används i vardagen rekommenderar vi att du stoppar i en krislåda. Det kan vara en plastlåda, ett särskilt skåp eller en väska som inte längre används.

Hjälp oss göra samhället starkare. Prata med din familj, dina vänner och arbetskollegor och fråga dem hur de förberett sig på samhällsstörningar. Om många är förberedda och under krisen klarar sin egen vardag, ju mer resurser kan samhället lägga på de mest utsatta – de som är beroende av hjälp.

Nationella Krisberedskapsveckan vecka 19, ny kampanj från MSB

krisveckan

Som en utveckling av 72 timmarskonceptet lanserar ny Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en nationell krisberedskapsvecka som äger rum vecka 19. Inspirationen är precis som kampanjen 72 timmar från Kanada och formatet är nu bekant för aktiva inom Civilförsvarsförbundet. Grunden från 72 timmar kommer vara kvar men man strävar nu efter att tydligare blanda in arbetet med risk och …

Läs mer

Ny personalorganisation för Civilförsvarsförbundet centralt (Stockholm)

personalen

Svenska Civilförsvarsförbundet (SCF) är vår förbundsorganisation, eller Stockholm som vi gärna lokalt kallar dem. Den centrala organisationen har tidigare haft medarbetare utplacerade regionalt. När det gäller vårt område har vi tidigare med ansvar för vårt geografiska område haft en så kallad verksamhetsledare i Vänersborg, sedan i Halmstad och nu senast i Kumla. Efter den senaste omorganisationen i mars 2007 har …

Läs mer

Professionella frivilliga en viktig komponent i krisberedskapen

proffrifrg

Vid en rad olika samhällsstörningar har vikten av frivilligas insatser visat sig. Branden i Västmanland, flyktingsituationen och lokala störningar i tillgången på dricksvatten. Detta har varit återkommande genom stora kriser över tid och olika utvärderingar har genomförts på ämnet. Vikten av förståelse för hur exempelvis kommuner och räddningstjänsten arbetar i kris, vilket språkbruk som används för att beskriva inriktningen i …

Läs mer

Vintertid är en bra påminnelse för att kontrollera säkerheten

tid_checklista

Risken att dö i en fallolycka är fem gånger högre än i trafiken. □ Lägg halkskydd under mattorna, eller ta bort dem. ( Tänk efter innan du byter glödlampor och gardiner) □ Använd nattlampor för ledljus vid trösklar och trappor. ( Om du har trappor använd ledstång och överväg halkskydd) □ Använd en pall att sitta på när du tar …

Läs mer