Inbjudan föreläsning om informations- och cybersäkerhet

cyberhot

Välkommen till en högaktuell föreläsning om informations- och cybersäkerhet. Viktigare än någonsin är säkerheten kring våra datasystem både inom myndigheter och inom näringslivet. Vi vet att cyberkrigföring är en del av den så kallade Hybridkrigföringen som vi sett exempel av både i Sverige och i vårt närområde. Kom och lyssna till Carolina Angelis, tidigare underrättelseofficer och med mycket lång yrkeserfarenhet …

Läs mer

Nya lagar som börjar gälla 1 juli med relevans för krisberedskap

SverigesRikesLag

Från och med den 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka ut lokaliseringsbaserade varnings-sms vid ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Tjänsten att skicka varnings-sms har funnits tidigare men då endast till adressregistrerade mobiltelefoner samt fasta telefoner. Nu kommer även personer som befinner sig i det aktuella området att kunna varnas genom positionering av mobiltelefoner. Detta kommer öka effektiviteten hos …

Läs mer

Planeringen inför ett stärkt totalförsvar har tagit ytterligare ett steg.

MSBrapport10juni

Den 10 juni presenterade MSB och Försvarsmakten ytterligare en rapport i arbetet med stärkt totalförsvar. Uppdraget som regeringen gav inför 2016 resulterade förra året i en gemensam grundsyn. Nu har arbetet utvecklats med att Försvarsmaktens behov av stöd har redovisats och möjligt stöd har bedömts från civilsamhället. Bevakningsansvariga myndigheter har börjat öva rutiner, planeringen tillsammans med privata företag påbörjats och …

Läs mer

Någon gång händer det. Frågan är bara när.

uppochner

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Är du beredd? Visste du att en vuxens dagsbehov av vatten är cirka 2-3 liter? Har du funderat på vilken mat som är energirik och kan förvaras i rumstemperatur under lång tid? Klarar du dig vid en kris? Om en kris inträffar är det viktigt att ha tänkt på vissa saker i förväg. Sex av tio privatpersoner anser att de själva har ett stort ansvar för att klara sig själva vid en samhällsstörning.

Skaffa dig en krislåda. Fundera själv, eller tillsammans med familjen, på hur grundbehoven går att lösa under en samhällsstörning. Det finns också andra saker att tänka på för att tillvaron skall bli bekväm. Exempelvis belysning, hygien, toalett, ett husapotek och enklare underhållning. Köp in saker du inte redan har hemma för att lösa de olika utmaningar som uppstår vid samhällsstörningen. Det som inte redan används i vardagen rekommenderar vi att du stoppar i en krislåda. Det kan vara en plastlåda, ett särskilt skåp eller en väska som inte längre används.

Hjälp oss göra samhället starkare. Prata med din familj, dina vänner och arbetskollegor och fråga dem hur de förberett sig på samhällsstörningar. Om många är förberedda och under krisen klarar sin egen vardag, ju mer resurser kan samhället lägga på de mest utsatta – de som är beroende av hjälp.

Nationella Krisberedskapsveckan vecka 19, ny kampanj från MSB

krisveckan

Som en utveckling av 72 timmarskonceptet lanserar ny Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en nationell krisberedskapsvecka som äger rum vecka 19. Inspirationen är precis som kampanjen 72 timmar från Kanada och formatet är nu bekant för aktiva inom Civilförsvarsförbundet. Grunden från 72 timmar kommer vara kvar men man strävar nu efter att tydligare blanda in arbetet med risk och …

Läs mer

Ny personalorganisation för Civilförsvarsförbundet centralt (Stockholm)

personalen

Svenska Civilförsvarsförbundet (SCF) är vår förbundsorganisation, eller Stockholm som vi gärna lokalt kallar dem. Den centrala organisationen har tidigare haft medarbetare utplacerade regionalt. När det gäller vårt område har vi tidigare med ansvar för vårt geografiska område haft en så kallad verksamhetsledare i Vänersborg, sedan i Halmstad och nu senast i Kumla. Efter den senaste omorganisationen i mars 2007 har …

Läs mer

Professionella frivilliga en viktig komponent i krisberedskapen

proffrifrg

Vid en rad olika samhällsstörningar har vikten av frivilligas insatser visat sig. Branden i Västmanland, flyktingsituationen och lokala störningar i tillgången på dricksvatten. Detta har varit återkommande genom stora kriser över tid och olika utvärderingar har genomförts på ämnet. Vikten av förståelse för hur exempelvis kommuner och räddningstjänsten arbetar i kris, vilket språkbruk som används för att beskriva inriktningen i …

Läs mer

Vintertid är en bra påminnelse för att kontrollera säkerheten

tid_checklista

Risken att dö i en fallolycka är fem gånger högre än i trafiken. □ Lägg halkskydd under mattorna, eller ta bort dem. ( Tänk efter innan du byter glödlampor och gardiner) □ Använd nattlampor för ledljus vid trösklar och trappor. ( Om du har trappor använd ledstång och överväg halkskydd) □ Använd en pall att sitta på när du tar …

Läs mer

Vi heter Civilförsvarsförbundet

Vi heter Civilförsvarsförbundet

civil_logo_staendeUnder många år har vårt namn Civilförsvarsförbundet diskuterats både internt och externt. Många som inte känner till vår verksamhet frågar nyfiket om namnet, och många aktiva funktionärer upplever det som svårt att förklara. När det i själva verket inte alls är särskilt komplicerat. Vi är ett förbund som värnar om civilt försvar, som vill öka medborgarnas trygghet och säkerhet i livet. Helena Lindberg som är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förklarar:

”Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det är alltså inte en organisation utan verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. – http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Ledare/det-finns-inga-genvagar

För oss som organisation är just civilbefolkningen närmast i hjärtat. Men många av våra medlemmar har också viktiga funktioner i samhället och en villighet att förstärka, genom exempelvis Frivilliga Resursgruppen. Det är syftet med vårt förbund, att vara en del av Sveriges krisberedskap och civilt försvar. Vi engagerar och organiserar människor som i sin tur bedriver informations- och utbildningsinsatser i samhället. Vi inspirerar både till krismedvetenhet och krisberedskap. Detta genom våra kurser i olycksstatistik, första hjälpen med HLR, brand, friluftssäkerhet och vårt utbildningskoncept inom 72 timmar i medverkan av både Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi är stolta över våra uppdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap där vi årligen når cirka 30 000 medborgare i diskussioner kring krisberedskap. Vi kommer också fortsätta vara en arena för de medborgare som är intresserade av civilt försvar. Vi kommer fortsätta vara en central aktör när det gäller att rekrytera och utbilda den Frivilliga Resursgruppen. Vi anser att det är viktigt att vi är flera olika aktörer som tar ansvar när det gäller civilt försvar. Vi heter Civilförsvarsförbundet.

Grundutbildning, Frivilliga Resursgruppen startar 4 oktober

frggrund4okt

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en grupp med frivilliga personer som alla delar ett intresse att hjälpa till vid samhällsstörningar. FRG kallas in vid en händelse när de ordinarie resurserna hos kommunen eller räddnings-tjänsten behöver förstärkning. En samhällsstörning kan vara en olycka eller brand, plötslig översvämning, förorenat dricksvatten eller oroligheter på orten. Frivilliga Resursgruppen har exempelvis hjälpt till under epidemin i Skellefteå, …

Läs mer