Grundutbildning, Frivilliga Resursgruppen startar 4 oktober

frggrund4okt

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en grupp med frivilliga personer som alla delar ett intresse att hjälpa till vid samhällsstörningar. FRG kallas in vid en händelse när de ordinarie resurserna hos kommunen eller räddnings-tjänsten behöver förstärkning. En samhällsstörning kan vara en olycka eller brand, plötslig översvämning, förorenat dricksvatten eller oroligheter på orten. Frivilliga Resursgruppen har exempelvis hjälpt till under epidemin i Skellefteå, skogsbranden i Västmanland och mottagande av flyktingar över hela landet.

Medlem blir man genom att gå en för alla personer gemensam grundutbildning. Här får man kunskap om samhällets krisorganisation, grundläggande färdigheter i personsäkerhet, och hur man jobbar som grupp för att lösa de uppgifter FRG kan ställas inför i samhället. Under hösten genomför vi en grundutbildning för dig som bor inom Göteborgsregionen.
Den genomförs i Göteborg tisdagskvällar under oktober och november med samling kl. 18.00 . Intresseanmälan till frgutbildning@gbgcivil.se för mer information.

Comments are closed