Nationella Krisberedskapsveckan vecka 19, ny kampanj från MSB

krisveckan

Som en utveckling av 72 timmarskonceptet lanserar ny Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) en nationell krisberedskapsvecka som äger rum vecka 19. Inspirationen är precis som kampanjen 72 timmar från Kanada och formatet är nu bekant för aktiva inom Civilförsvarsförbundet. Grunden från 72 timmar kommer vara kvar men man strävar nu efter att tydligare blanda in arbetet med risk och sårbarhetsanalys. MSB har genom JMG utvärderat den lokala kampanjen kring 72 timmar i Göteborg och vill skapa en tydligare kontext mot medborgarna varför det är viktigt med hemberedskap. Genom de nationella scenarion Snöstorm, Översvämning och Orkan vill man skapa eftertanke och frågor kring vilka samhällsfunktioner som drabbas vid störningar och hur medborgarna skall förberedas för detta. Den nya kampanjen kommer heta Upp och Ner, där det på materialet kommer stå ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner” kompletterat md en bild från tidigare nämnda tre scenarion.

Mer materiel är under utveckling hos MSB och du kan följa arbetet på https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Kampanjmaterial/ . Har du egna idéer om hur vi kan arbeta med denna kampanj lokalt eller vill vara med och förverkliga andra idéer under vecka 19 kontakt Niklas Larsson på niklas@gbgcivil.se.

Comments are closed