Ny personalorganisation för Civilförsvarsförbundet centralt (Stockholm)

Svenska Civilförsvarsförbundet (SCF) är vår förbundsorganisation, eller Stockholm som vi gärna lokalt kallar dem. Den centrala organisationen har tidigare haft medarbetare utplacerade regionalt. När det gäller vårt område har vi tidigare med ansvar för vårt geografiska område haft en så kallad verksamhetsledare i Vänersborg, sedan i Halmstad och nu senast i Kumla. Efter den senaste omorganisationen i mars 2007 har antalet tjänster minskat och koncentrerats till 5 tjänster.

personalen

Den nya organisationen består av en generalsekreterare, en ekonomiansvarig och en administratör för de centrala funktionerna. Utöver detta har två nya nationella roller inrättats centralt på Civilförsvarsförbundet; nationell samordnare för krisberedskap och nationell samordnare för självskydd. De nya rollerna ersätter de tidigare regionalt placerade verksamhetsledarna och utbildningschefen. Nationell samordnare för krisberedskap blir Carina Wiro och nationell samordnare för självskydd blir Åsa Hagelberg. Båda har tidigare varit verksamhetsledare för varsin region.

Projektanställda på kontoret i Göteborg finns det under 2017 en regional samordnare för krisberedskap och självskydd i samarbete med Länsstyrelsen och stöd från MSB. Det finns också en lokal samordnare för självskydd inom Göteborgsregionen som koordinerar utbildningar och fortbildning. Dessa tjänster innehavs av Anette Christensen, anette.c@civilvastra.se, och Niklas Larsson, niklas@gbgcivil.se.

Comments are closed