Nya lagar som börjar gälla 1 juli med relevans för krisberedskap

SverigesRikesLag

Från och med den 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka ut lokaliseringsbaserade varnings-sms vid ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Tjänsten att skicka varnings-sms har funnits tidigare men då endast till adressregistrerade mobiltelefoner samt fasta telefoner. Nu kommer även personer som befinner sig i det aktuella området att kunna varnas genom positionering av mobiltelefoner. Detta kommer öka effektiviteten hos VMA i områden där ”hesa fredrik” har svårt att nå ut.

Kanske inte längre en nyhet men från den 1 juli införs officiellt den så kallade ”värnplikten” igen. Regeringens beslut innebär att alla delar av lagen om totalförsvarsplikt (mönstring, militär grundutbildning med plikt och repetitionsutbildning) kan tillämpas igen. Det kommer på kort sikt stärka vår militära försvarsförmåga, men på längre sikt även den ideella förmågan inom civilt försvar. Att fler medborgare har en grundläggande förmåga till första hjälpen, friluftsliv och samarbete kommer vara till fördel till hela samhället.

Privatanställda inom offentligt finansierad verksamhet, som skola, vård och omsorg börjar omfattas av meddelarskydd. Meddelarskyddet innebär bland annat en rätt för den som lämnar uppgifter för publicering att förbli anonym, om han eller hon begär det, och en tystnadsplikt för journalister som innebär att man inte får avslöja vem som lämnat uppgifterna. Detta är viktigt för krisberedskap för att avslöja missbruk och andra saker som leder till sämre effekt av skattemedel. Observera att meddelarskydd inte åsidosätter krav på sekretess inom vissa verksamheter.

Det införs också nya lagar om minimistraff för olika våldsbrott, enklare att byta namn och åldersgräns för påfyllnadsbehållare för e-cigaretter som visat sig vara kraftigt giftiga vilket kan påverka enskilda individers situationer.

Comments are closed