Vi heter Civilförsvarsförbundet

Vi heter Civilförsvarsförbundet

civil_logo_staendeUnder många år har vårt namn Civilförsvarsförbundet diskuterats både internt och externt. Många som inte känner till vår verksamhet frågar nyfiket om namnet, och många aktiva funktionärer upplever det som svårt att förklara. När det i själva verket inte alls är särskilt komplicerat. Vi är ett förbund som värnar om civilt försvar, som vill öka medborgarnas trygghet och säkerhet i livet. Helena Lindberg som är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förklarar:

”Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det är alltså inte en organisation utan verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. – http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Ledare/det-finns-inga-genvagar

För oss som organisation är just civilbefolkningen närmast i hjärtat. Men många av våra medlemmar har också viktiga funktioner i samhället och en villighet att förstärka, genom exempelvis Frivilliga Resursgruppen. Det är syftet med vårt förbund, att vara en del av Sveriges krisberedskap och civilt försvar. Vi engagerar och organiserar människor som i sin tur bedriver informations- och utbildningsinsatser i samhället. Vi inspirerar både till krismedvetenhet och krisberedskap. Detta genom våra kurser i olycksstatistik, första hjälpen med HLR, brand, friluftssäkerhet och vårt utbildningskoncept inom 72 timmar i medverkan av både Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi är stolta över våra uppdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap där vi årligen når cirka 30 000 medborgare i diskussioner kring krisberedskap. Vi kommer också fortsätta vara en arena för de medborgare som är intresserade av civilt försvar. Vi kommer fortsätta vara en central aktör när det gäller att rekrytera och utbilda den Frivilliga Resursgruppen. Vi anser att det är viktigt att vi är flera olika aktörer som tar ansvar när det gäller civilt försvar. Vi heter Civilförsvarsförbundet.

Grundutbildning, Frivilliga Resursgruppen startar 4 oktober

frggrund4okt

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en grupp med frivilliga personer som alla delar ett intresse att hjälpa till vid samhällsstörningar. FRG kallas in vid en händelse när de ordinarie resurserna hos kommunen eller räddnings-tjänsten behöver förstärkning. En samhällsstörning kan vara en olycka eller brand, plötslig översvämning, förorenat dricksvatten eller oroligheter på orten. Frivilliga Resursgruppen har exempelvis hjälpt till under epidemin i Skellefteå, …

Läs mer

72 timmar eller 72 dagar?

wilderang

Civilförsvarsförbundets höstföreläsning 2016 72 timmar eller 72 dagar? Lars Wilderäng, Författare och bloggare Arena: Första Lång 7 november kl. 18.00 Civila förberedelser för den stora krisens krav. Konceptet med 72 timmars krisbuffert är en lätt ambition för de flesta att uppnå. Men det räcker inte på långa vägar för en landsomfattande kris. Vad behöver vi sikta på för att exempelvis …

Läs mer

Kampanjdag 14 maj Göteborgsregionen

kampanjdag

Den 14 maj gjorde ett flertal föreningar i Göteborgsregionen gemensam sak och kampanjade på offentliga platser i kommunerna Öckerö, Lilla Edet, Partille och Göteborg. Öckerö och Lilla Edet har inga egna föreningar utan informatörer från Göteborgsföreningen åkte och delade ut foldrar vid den lokala ICA-affären. Partille byggde upp en imponerande Hitta Vilse-skog inne i Allum köpcenter. Göteborg kombinerade med en …

Läs mer

Under helgen var det planeringskonferens i Rydal för aktiva funktionärer i Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen i Göteborg

verksamhetshjulcff

Civilförsvarsförbundet Göteborg utbildar och samordnar den Frivilliga Resursgruppen, men i den årliga verksamheten har styrelsen (Civilförsvarsförbundet) och ledningsgruppen (Frivilliga Resursgruppen) normalt sett inte gemensamma möten i den lokala verksamheten. För att underlätta samverkan beslutades det att ha en gemensam planeringskonferens. Saker som skulle avhandlas var kommunikationsplanen, det ekonomiska läget, höstens verksamhet samt att ett så kallat verksamhetshjul med årligen återkommande …

Läs mer

Vad tycker du att vi skall göra 2016?

eldovattenomugglogotyp

Vilka aktiviteter eller kurser tycker du att Civilförsvarsförbundet Göteborg skall anordna under 2016? Snart är det årsmöte i föreningen och efter det åker större delen av styrelsen och aktiva funktionärer på planeringskonferens. Där kommer vi bland annat titta på framtida verksamhet för både Civilförsvarsförbundet och Frivilliga Resursgruppen. Vi tar gärna med oss dina åsikter till denna planering. Vi planerar också …

Läs mer

Årsmöte i Civilförsvarsföreningen Göteborg 1 februari

arsmote

Civilförsvarsförbundet Göteborg bjuder in till årsmöte 1 februari klockan 18.00 på Köpmansgatan 20. Föreläsning om Hungerkravaller – Social oro 1917 av Gudrun och Johan Lönnroth. Kaffe och smörgåstårta. Anmäl gärna ert deltagande till kontakt@gbgcivil.se.   Tidigare kallelser har skett via medlemsbrevet i november och under evenemang på Facebook.

Civilförsvarsförbundet stöder UNHCR i deras arbete med flyktingar

1140_familjetalt_syrien_julklapp_barn

Civilförsvarsförbundet arbetar för alla människors rätt till de fem grundbehoven; vatten, värme, mat, sömn och information. Nationellt sker inom Civilförsvarsförbundet en kampanj för att stödja UNHCRs arbete med flyktingsituationen. Föreningen i Göteborg har därför idag valt att stödja UNHCR i sin Gåvoshop.

1 Familjetält (sömn)
12 varma filtar (värme)
20 stycken vattendunkar (vatten)
48 påsar nötkräm (mat)

Hjälp oss att sprida informationen om UNHCRs arbete i Syrien.

Under tiden kriget rasar i Syrien behöver nästan 4 miljoner människor på flykt UNHCR:s hjälp för att överleva. Stöd UNHCR:s arbete – SMS:a SYRIEN125 till 729…
YOUTUBE.COM

Vilka uppgifter och uppdrag har Säkerhetspolisen i dagens situation?

sapo

Jane Strömberg, kriminalinspektör på SÄPO, besöker Civilförsvarsförbundet Göteborg och diskuterar aktuella säkerhetsfrågor. Måndagen den 2 november, Köpmansgatan 20 klockan 18.00 Anmälan till föreläsning görs till kontakt@gbgcivil.se senaste den 1 november! Öppen föreläsning med särskild inbjudan till samtliga medlemmar i de Frivilliga Försvarsorganisationerna. Vi bjuder på fika och det kommer finnas chans till frågor både till Jane Strömberg och försvarsorganisationerna. Anmäl gärna eventuella allergier eller …

Läs mer