Professionella frivilliga en viktig komponent i krisberedskapen

proffrifrg

Vid en rad olika samhällsstörningar har vikten av frivilligas insatser visat sig. Branden i Västmanland, flyktingsituationen och lokala störningar i tillgången på dricksvatten. Detta har varit återkommande genom stora kriser över tid och olika utvärderingar har genomförts på ämnet. Vikten av förståelse för hur exempelvis kommuner och räddningstjänsten arbetar i kris, vilket språkbruk som används för att beskriva inriktningen i insatsen, och en grundläggande förståelse både för juridik och hur man tar hand om sig själv är stor.

Förförståelsen hos spontanfrivilliga som tidigare inte haft någon utbildning eller erfarenhet från samhällsstörningar kan ofta vara bristfällig. Risken är då att den frivilliga tar mer kraft och resurser från den utsatta verksamheten än den tillför. Man behöver mycket vägledning, handfasta anvisningar och kan i värsta fall utgöra en fara för sig själv och sin omgivning vid felaktigt beteende. Som all god krisberedskap kan dessa problem motarbetas genom förberedelser innan samhällsstörningen inträffar.

Sedan 2004 har Civilförsvarsförbundet och nuvarande Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap haft ett samarbete kring Frivilliga Resursgruppen (FRG). Det är en modell för att samla samhällsintresserade medborgare och genom en gemensam 36 timmars grundutbildning ge dem en kunskapsgrund för att kunna bidraga vid en insats. Denna utbildning följs sedan upp med vidareutbildningar i både ledarskap, kriskommunikation samt praktiska övningar. Resultatet är så kallade professionella frivilliga som på ett bra sätt kan förstärka ordinarie personal. Läs mer om FRG i Göteborg på deras Facebooksida https://www.facebook.com/frggbg

Comments are closed