Vi heter Civilförsvarsförbundet

Vi heter Civilförsvarsförbundet

civil_logo_staendeUnder många år har vårt namn Civilförsvarsförbundet diskuterats både internt och externt. Många som inte känner till vår verksamhet frågar nyfiket om namnet, och många aktiva funktionärer upplever det som svårt att förklara. När det i själva verket inte alls är särskilt komplicerat. Vi är ett förbund som värnar om civilt försvar, som vill öka medborgarnas trygghet och säkerhet i livet. Helena Lindberg som är generaldirektör på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förklarar:

”Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det är alltså inte en organisation utan verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. – http://www.tjugofyra7.se/artiklar/Ledare/det-finns-inga-genvagar

För oss som organisation är just civilbefolkningen närmast i hjärtat. Men många av våra medlemmar har också viktiga funktioner i samhället och en villighet att förstärka, genom exempelvis Frivilliga Resursgruppen. Det är syftet med vårt förbund, att vara en del av Sveriges krisberedskap och civilt försvar. Vi engagerar och organiserar människor som i sin tur bedriver informations- och utbildningsinsatser i samhället. Vi inspirerar både till krismedvetenhet och krisberedskap. Detta genom våra kurser i olycksstatistik, första hjälpen med HLR, brand, friluftssäkerhet och vårt utbildningskoncept inom 72 timmar i medverkan av både Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi är stolta över våra uppdrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap där vi årligen når cirka 30 000 medborgare i diskussioner kring krisberedskap. Vi kommer också fortsätta vara en arena för de medborgare som är intresserade av civilt försvar. Vi kommer fortsätta vara en central aktör när det gäller att rekrytera och utbilda den Frivilliga Resursgruppen. Vi anser att det är viktigt att vi är flera olika aktörer som tar ansvar när det gäller civilt försvar. Vi heter Civilförsvarsförbundet.

Comments are closed