Press

Kontaktpersoner i styrelsen

Berit Jòhannesson
Berit s-v2Politikerkontakter & samverkan
Ordförande i Civilförsvarsförbundet Göteborg och ansvarig för att bygga broar mellan FRG och Stadsdelarna.

Legitimerad sjuksköterska. Riksdagsledamot i Försvars-utskottet och Försvarsberedningen 1998-2006. Under 15 år ledamot i kommunfullmäktige i Göteborg och under 9 år kommunalråd för Kultur och fritid. Var med och startade Frivilliga resursgruppen i Göteborg och var ansvarig för den mellan 2008 till februari 2015. E-post: berit [a] gbgcivil.se

Patrik Itzel
Patrik s-v2Säkerhets-& kriskommunikationsexpert
Styrelseledamot i Civilförsvarsförbundet Göteborg och
distriktsstyrelsen i Västra Götaland.

Verksam som rådgivare inom krishantering tillika säkerhetskonsult. Utbildare inom medierelationer och kriskommunikation. E-post: patrik [a] gbgcivil.se

Niklas Larsson
Niklas s-v2Överlevnadsexpert
Huvudinstruktör Civilförsvarsförbundet Göteborg
Friluftspedagog

Mångårig erfarenhet som ungdomsledare, gymnasielärare, utbildare och föreläsare inom krisberedskap och första hjälpen. Fänrik och sjukvårdsgruppchef i Nationella skyddsstyrkorna, handledare överlevnad SERE. E-post: niklas [a] gbgcivil.se

Comments are closed