Vad vi gör

Civilförsvarsförbundet har varit en del av det svenska krisberedskapssystemet i snart 80 år. Vi är en ideell organisation där krisintresserade privatpersoner under demokratiska former bestämmer inriktning för organisationen. Hotbilden mot vårt samhälle har varierat och vår verksamhet har anpassats med tiden. Världskrigen gjorde att vi organiserade ett frivilligt luftskydd. Under det kalla kriget utbildade vi hemskyddsombud till varje skyddsrum. Det konceptet blev sedan den Frivilliga Resursgruppen och utgjorde en viktig förstärkning vid Storbranden i Västmanland. Vårt syfte att stärka den enskilda medborgarens säkerhet har alltid varit tydligt. Vi jobbar för att motverka dödsfall genom skador som exempelvis fallolyckor.

Världen förändras över tid och även dess invånare. Mycket blir bättre men för också med sig nya risker och utmaningar. Vissa av dessa är komplexa och behöver flera olika lösningar. Många har också starka sammanhang och kräver samverkan mellan flera olika aktörer för att hitta en hållbar lösning. Som ideell förening är vi samtidigt en av de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige. Därför engagerar vi oss i frågor som berör oss i stort. Problematiken kring sårbarheten när det gäller el i vårt samhälle är ett exempel där Civilförsvarsförbundet har tagit en aktiv roll. Diskussioner pågår kring livsmedelförsörjningen i Sverige och hur detta problem skall hanteras.

Idag ligger fokus i våra kurser främst på hur du som privatperson bättre skall klara händelser både till vardags och vid kriser i samhället. Vi sammanfattar vår verksamhet i tre ord; utbilda, informera och hjälpa. Vi är också en mötesplats där vi delar med oss av våra kunskaper, där säkerhet och krisberedskap är det intresse som förenar oss.

Vi utbildar

Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och nödsituationer utomhus. Varje hushåll bör göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys. Ju mer man vet om sådant som inträffar desto lättare är det att undvika att bli ett offer.

Vi informerar

Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel.

Vi hjälper

Frivilliga resursgruppen (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap. Vår organisation är också den samlingsplatsen dit intresserade privatpersoner kan vända sig och efter en 36 timmars grundutbildning deltaga i den Frivilliga Resursgruppen.

Comments are closed